Marketing szeptany

Marketing szeptany, wirusowy oraz reklama wirusowa to techniki marketingowe korzystające z istniejących już sieci społecznych i społecznościowych, takich jak Facebook czy fora internetowe w celu uzyskania wzrostu świadomości marki lub produktu i w konsekwencji wzrost ich sprzedaży. Marketing szeptany wywołanie dyskusję na temat danego produktu poprzez pisanie dużej liczby postów. Wirusowe promocje mogą mieć formę klipów wideo, zdjęć oraz wiadomości tekstowych.
Marketing szeptany jest ściśle powiązany z Content marketing